Graduació Màster professional 2009-2011

Acte de graduació Màster professional. Promoció 2009-2011

El propassat 21 d’octubre en va celebrar l’acte de Graduacio del més del centenar d’alumnes que s’havien graduat.

L’acte va començar amb una benvinguda institucional a càrrec de Laura Solanilla i Alfons Martinell, directors acadèmics del Màster universitari de Gestió cultural UOC-UdG-UIB.

A continuacio, es va fer una conferència sobre el “Portal Patrimoni.gencat”, a càrrec d’Albert Sierra, responsable de Projectes web i Comunicació a la Direcció General del Patrimoni Cultural a la Generalitat de Catalunya.

Tot seguit, quatre graduats van presentar els seus Treballs Finals de Màster (TFM).

  • Miriam Peralta Bisbal. Literatura de petit format. Un projecte de distribució de literatura especificament pensada per a dispositius mòbils.
  • Cristina Roca Ballester. Plan estratégico cultural Auditorio de Cartagena.
  • Anna París Ferrando.  DNS_Factoria de DaNSa. Bases conceptuals, definició i producció del projecte.
  • Helena Noriega Morrondo. Un producto turístico cultural na Universidade de Santiago de Compostela.

Va cloure la sessió Montse Vall-Llovera, adjunta al vicerector de Postgrau i Formació Contínua de la UOC i tot seguit es va brindar amb una copa de cava

+ informació

Benvinguda / Bienvenida

Avui posem en marxa aquesta experiència!

Cultural és el blog sobre gestió cultural de la Universitat Oberta de Catalunya, associat al Màster universitari de gestió cultural UOC-UdG-UIB. La nostra intenció és que ajudi a presentar què fem als nostres programes i qui hi col·labora (els autors de les entrades són professors, consultors i tutors del Màster i els postgraus associats), i que acabi esdevenint una eina útil per a estudiants, professionals i interessats per la gestió pública i privada d’allò que en diem cultura en el sentit més ampli del terme i sempre des de mirades transversals. En aquest sentit, volem que les col·laboracions que apareguin al bloc es nodreixin d’una diversitat de reflexions, recomanacions d’esdeveniments nacionals i internacionals, presentacions de treballs de recerca i opinions i suggeriments sobre la gestió cultural i sobre el nostre Màster. Benvinguts i benvingudes a aquest espai digital col·lectiu en transformació permanent!

Cultural es el blog sobre gestión cultural de la Universitat Oberta de Catalunya, asociado al Máster universitario de gestión cultural UOC-UdG-UIB. Querríamos que sirva para presentar qué hacemos en nuestros programas y quién colabora en ellos (los autores de las entradas son profesores, consultores y tutores del Máster y los posgrados asociados), y que acabe convirtiéndose en una herramienta útil para estudiantes, profesionales e interesados ​​por la gestión pública y privada de lo que llamamos cultura en el sentido más amplio del término, y siempre desde miradas transversales. En este sentido, queremos que las colaboraciones que aparezcan en el blog se nutran de una diversidad de reflexiones, recomendaciones de acontecimientos nacionales e internacionales, presentaciones de trabajos de investigación y opiniones y sugerencias sobre la gestión cultural y sobre nuestro Máster. ¡Bienvenidos y bienvenidas a este espacio digital colectivo en permanente transformación!