Voleu crear la vostra pròpia empresa cultural?

#gestiocultural

Voleu crear la vostra pròpia empresa cultural? No sabeu per on començar? Teniu clares quines són les opcions més adequades? Per aquells/es que sabeu que voleu muntar una empresa cultural però us sentiu desorientats, aquí trobareu una petita guia realitzada per Taína López Cruz – Directora d’Alisis cultural i docent del Màster Gestió Cultural UOC-UdG – i, Centre Gestió: Consultoria i Assessoria fiscal.

Tal com adverteix IDESCAT[1], delimitar amb exactitud l’àmbit de les empreses culturals ens porta a la necessitat d’assumir certa flexibilitat a l’hora de delimitar fronteres, donat que la diversitat d’activitats que ens podem plantejar és àmplia, així com la transversalitat dels productes que ens podem arribar a imaginar. Seguint la proposta d’IDESCAT (tot i que podem trobar d’altres com la de ESSnet-Culture[2], UNESCO[3], etc.), entendríem que ens referim a entitats que porten a terme activitats econòmiques segons la següent llista de possibilitats (o dominis, tal com els anomena IDESCAT):

  • Patrimoni, arxius i biblioteques
  • Llibres i premsa
  • Arts visuals
  • Arts escèniques
  • Audiovisual i multimèdia
  • Arquitectura
  • Publicitat
  • Altres serveis relacionats amb la cultura
  • Activitats industrials relacionades amb la cultura

com-crear-la-teva-propia-empresa-cultural-de-la-idea-a-laccio-gestio-cultural

Com tota classificació, és possible que no sempre respongui a l’activitat que tenim en present o que no ens sigui fàcil encabir-nos en una sola categoria, en tant que la cultura en si mateixa es caracteritza per la seva constant evolució, de caràcter innovador i creatiu amb tendència cap a la intersecció. D’aquí que sigui necessari entendre tota classificació o definició que ens puguem trobar del concepte “empresa cultural”, des de la comprensió de la complexitat del nostre sector. Està clar que el que sí que ha d’estar definit en tots els seus extrems és allò que volem fer, produir, difondre, etc. Aquesta és l’ànima de tot el que vindrà després. És la base i ha de ser prou sòlida per suportar l’estructura que li vulguem donar, pertanyi a la classificació o categoria que sigui.

Feta aquesta advertència, està clar que en termes fiscals i jurídics la situació és ben diferent i trobem formes del tot específiques que ens obliguen a tenir molt clara la seva tipologia, el seu mecanisme de funcionament, les obligacions de cada possibilitat, etc. En el cas de formes com les de les associacions hi ha un coneixement més generalitzat, en ser una forma jurídica molt comuna en el nostre sector, però en el cas de les societats, per exemple, hi ha menys coneixement. Tenir aquesta informació és fonamental abans de decidir-nos fer el pas cap a encabir una activitat cultural en un tipus concret d’empresa.

Si ha arribat el moment en que tenim definida aquella activitat cultural o artística en la que volem posar tota la nostra professionalitat i el nostre cor i volem muntar una empresa a on encabir-la, cal fer-se immediatament la següent pregunta: quina forma jurídica em convé més?

 

Quina forma jurídica em convé més?

Continua llegint

Artes visuales en Mallorca 2017

#gestióncultural

Artes visuales en Mallorca 2017” és un Trabajo Final del Máster de Gestión Cultural UOC-UdG que aborda con gran profundidad el panorama actual del sector de las artes visuales en Mallorca. Un trabajo realizado por Josep Santamaria Binimelis y tutelado por Patricia Castellanos Pineda.

artes visuales mallorca gestion cultural

El TFM Artes visuales en Mallorca 2017 fue uno de los trabajos que recibió de las mejores puntuaciones de la promoción del Máster de Gestión Cultural 2017, destacando por su calidad de investigación y desarrollo en el terreno en que se enmarca. Por este motivo os queremos compartir su contenido, para todos aquellos/as que os interese conocer con mayor profundidad el sector de las artes visuales en Mallorca.

En este trabajo encontraréis un estudio de caso que explora y describe la realidad actual del sector, una presentación global junto a la recopilación de diversas fuentes de información y un análisis de las múltiples situaciones, retos y dificultades que se desarrollan en el ámbito de las artes visuales en Mallorca. Este TFM presta especial atención a la escena local de Palma por su alta actividad cultural y administrativa. Os compartimos un fragmento y ¡os invitamos a leerlo!

artes visuales mallorca gestion cultural

> Artes visuales en Mallorca 2017

Partiendo de esta premisa, esta investigación pretende exponer una visión holística y detallada sobre los factores que perpetúan la precaria situación actual del sector de las artes visuales en Mallorca. Ello conduce a este estudio a plasmar una revisión y exposición crítica de aquellas causas que afectan a la escena local, sirviendo a la vez como referencia para identificar aquellos modelos de gestión en la administración pública del sector que resultan ineficaces, con la intención añadida de ofrecer una crítica constructiva en beneficio de la sociedad mallorquina y su desarrollo cultural de cara al futuro

 

Cultura, patrimonio y derechos humanos: tejiendo lazos, uniendo caminos

#gestioncultural

Con motivo de la apertura del nuevo curso 2017-2018 del Máster Interuniversitario en Gestión Cultural de la UOC y la UdG, el próximo día 5 de octubre tendrá lugar la conferencia inaugural a cargo de Maider Maraña, gestora cultural que actualmente compagina su trabajo como investigadora en la Cátedra UNESCO de Paisajes Culturales y Patrimonio de la Universidad del País Vasco, con su labor de consultora independiente desde su iniciativa Montevideando, donde se centra en promover la incorporación de los derechos humanos en diversas políticas públicas.

conferencia-inaugural-master-gestion-cultural-online uoc

Con el título Cultura, patrimonio y derechos humanos: tejiendo lazos, uniendo caminos, la conferencia pretende iniciar un debate vivo en la actualidad y ayudar a responder preguntas como: ¿Tiene algo que ver el patrimonio y los derechos humanos? ¿Existen herramientas que nos ayuden a integrar esta perspectiva? El patrimonio cultural es uno de los aspectos más visibles de las expresiones culturales y es objeto de intervención por parte de instituciones públicas, privadas y grupos de la sociedad civil. Pero a pesar de una supuesta mayor democratización en el acceso al patrimonio, vemos aunque ni siquiera en la esfera internacional se trabaja siempre en la protección del patrimonio atendiendo a la vez a los derechos humanos.

Continua llegint