Les polítiques culturals: configuració i desenvolupament

CATALÀ

Les polítiques culturals configuren el marc d’acció en el qual els gestors culturals es desenvolupen sigui quin sigui el seu nivell d’intervenció. El seu coneixement i consideració és fonamental per al desenvolupament d’una bona pràctica professional.

agenda_cultura_21_0L’assignatura Les polítiques culturals: configuració i desenvolupament proposa un recorregut per les polítiques culturals en un sentit general i des d’una perspectiva històrica, començant per les definicions i la reflexió sobre el que s’entén per cultura en el marc dels estudis culturals, i el que entenem per polítiques públiques específicament dedicades a la cultura com a marc d’acció de la gestió cultural. A partir d’aquesta introducció, l’assignatura obligatòria del nou Màster de Gestió Cultural UOC-UdG se centra en la definició de les polítiques culturals d’àmbit estatal o nacional aterrant finalment en les polítiques culturals de proximitat, és a dir, en les polítiques culturals locals on veurem referents com les agendes 21 de la cultura. Continua llegint

Gestió i usos del Patrimoni cultural

document-114-1CATALÀ

L’assignatura Gestió i usos del patrimoni cultural és una assignatura optativa del primer semestre del nou pla del Màster de Gestió Cultural UOC-UdG. Una assignatura amb la qual ens endinsarem en el món del patrimoni cultural en la societat contemporània.

El concepte de patrimoni s’ha anat transformat al llarg del temps, passant d’una visió clàssica, restringida i enciclopèdica a una conceptualització actual on els límits s’han anat modificant, ampliant i redefinint amb una visió àmplia i plural (més informació). Continua llegint