Debate sobre la gestión de la cultura en tiempo de crisis

El pasado 8 de mayo y en el marco de las acciones de difusión del Máster Interuniversitario en Gestión Cultural ((UOC/UdG/UIB), se desarrolló en Sevilla, en la sede de la UOC, la conferencia / debate Gestionar la cultura en tiempo de crisis.

Centro Niemeyer

Los ponentes, Xavier Llovera, director del Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC); José Ignacio Artillo Pabón, Oficina del Sistema de Planificación de Políticas Culturales de la Secretaría General de Políticas Culturales de la Consejería de Cultura (Junta de Andalucía)  y  Pedro Jiménez, de zemos98; moderados por la Profesora Glòria Munilla (Estudios de Artes y Humanidades, UOC), aportaron su visión personal y profesioanl a una serie de preguntas que sirvieron de punto de arranque para el debate: ¿Cuáles son las estrategias a desarrollar por los centros e instituciones culturales? ¿Qué pueden aportar las diferentes iniciativas públicas y/o privadas en esta situación? ¿Cómo afecta la situación a las políticas de personal de las instituciones culturales? ¿Estamos aprovechando la coyuntura para racionalizar la oferta cultural en relación a la demanda y a las posibilidades reales de las que disponemos? ¿Estamos generando un debate profundo y provechoso sobre las líneas que han de presidir los planes de actuación en materia de cultura? ¿Y en materia de formación universitaria en este ámbito, pensamos que la unión de esfuerzos puede beneficiar o consideramos que a más oferta mayores oportunidades? ¿El trabajo en red entre diferentes instituciones y organismos puede facilitarnos la tarea en las líneas anteriores planteadas? ¿Qué futuro (o presente) pueden tener los diferentes edificios relacionados con la cultura que encontramos en España y que aún no tienen un destino claro ni mucho menos el diseño de un proyecto cultural y su aplicación?

Continua llegint

El projecte d’innovació del mes és…

Tal com és habitual, amb l’objectiu de difondre i compartir el coneixement que es genera a la Universitat, en cada butlletí parlem amb els responsables d’un dels projectes d’innovació que s’hi duen a terme perquè ens el presentin.

Com sabeu, una de les prioritats del Pla estratègic de la UOC és fomentar la innovació com a sistema i cultura de transformació contínua en tots els àmbits de la Universitat. Per tal de contribuir a assolir aquest objectiu, la UOC, des del Vicerectorat de Recerca i Innovació, ha posat en marxa l’edició de diverses convocatòries internes que tenen com a finalitat fer emergir iniciatives i projectes d’innovació en els àmbits de la docència, la tecnologia i també l’organització i la gestió.

© Marc Vicens

Aquesta vegada hem parlat amb Alba Colombo, professora dels Estudis d’Arts i Humanitats, perquè ens expliqui una mica més el projecte SIMULACRE: nou concepte de pràctiques e-learning.

Quina motivació hi ha darrere d’aquest projecte i com s’ha dut a terme?

Bàsicament la problemàtica que trobem tots els professors de programes acadèmics que tenen una orientació pràctica i que impartim la docència en entorns virtuals. Per tant, aquesta proposta d’innovació docent vol incidir en el camp de les pràctiques dins l’àmbit professional convidant els estudiants a enfrontar-se amb reptes de la gestió d’institucions, empreses i entitats culturals reals a partir d’un entorn d’aprenentatge virtual (e-learning).

Continua llegint

Els primers TFM

Acte de presentació de la primera edició dels TFM de recerca en Gestió Cultural

En el marc del Màster Interuniversitari en Gestió Cultural UOC-UdG-UIB el passat 4 de novembre es van presentar alguns dels Treballs Finals de Recerca. L’acte, organitzat pels Estudis d’Arts i Humanitats de la UOC, va ser coordinat i presentat per la Dra. Glòria Munilla (UOC) coordinadora de l’àrea de recerca del Màster, i va tenir lloc a Barcelona, a la seu de la UOC de l’Avinguda Tibidabo.

Acte de presentació

La sessió es va estructurar en quatre parts, la primera de les quals va ser la presentació de l’acte per part dels representats de les tres universitats implicades en el Màster: la Dra. Laura Solanilla per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC); el Dr. Alfons Martinell per la Universitat de Girona (UdG); i el Dr. Miquel Oliver per la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Continua llegint

Congrés de Llibreters: canvi d’actitud i voluntat de ser

Fa uns dies, del 10 al 12 de febrer, a Tarragona, capital de la cultura catalana i com a mostra que, amb tecnologia o sense, no tot passa o ha de passar a Barcelona, es va fer el primer (i és rellevant que fos el primer: en vindran més) Congrés de Llibreters en Llengua Catalana.

Headless Series: Photo #4 by Zach Schrock

El significatiu subtítol de l’acte, Els reptes de futur de la llibreria i la projecció del llibre en català, en focalitza els interessos: la llibreria com a negoci i l’idioma com a eina i producte, i és, alhora, una manifestació inequívoca de la voluntat d’existir. Aquesta voluntat de ser en el futur és al meu parer el més rellevant del que hi va passar:

Continua llegint