Les arts en viu: les arts escèniques i performatives | Gestió Cultural

el-conde-de-torrefiel

Compañia El conde de Torrefiel

Un diagrama per reflexionar sobre la gestió del fet escènic. Per fet escènic entenem allò que es realitza davant d’un públic, a un lloc i en un moment determinat. I allò que ocorre, és el resultat d’un procés creatiu, entès com quelcom que està passant, i que depèn de la relació entre performers i públic.

El diagrama instaura una nova manera de concebre la realitat, trencant l’esquema binari i jeràrquic de “centre – perifèria” i la perspectiva lineal-temporal de la història. La natura del diagrama és analògica, per tant, aquest és un llenguatge de relacions, que implica cos, presència, afectes, desig, subjectivitat i moviment.

arts-en-viu

La reflexió sobre la gestió del fet escènic parteix dels seus tres elements principals: cos, espai i temps.

Aquesta és l’assignatura Arts en viu: gestió de les arts escèniques i performatives del Màster de Gestió Cultural de la UOC – UdG.

El treball que desenvoluparem al llarg del curs es basa en una reflexió sobre els diferents elements, que operen a les arts escèniques i performatives i el paper que compleixen en cada una de les fases de la cadena de valor:

Creació – Producció – Distribució – Exhibició

L’objectiu és crear un projecte que ens serveixi per pensar una programació d’arts en viu, la seva producció i comunicació.

Lois Keidan, directora de Live Art Development Agency afirmava:

L’art en viu no és la descripció d’una forma artística o una disciplina, sinó una estratègia cultural per incloure processos experimentals i pràctiques experiencials que d’altra manera restarien excloses de marcs crítics, culturals i curatorials”.

Informe diagnòstic de les arts escèniques aplicades a Catalunya

Observatori de les arts escèniques aplicades. Comunitat, educació i salutJordi Baltà, secretari de l’APGCC i docent col·laborador del Màster de Gestió Cultural UOC-UdG, va publicar, juntament amb Eva Garcia, l’informe sobre el diagnòstic de les arts escèniques aplicades a Catalunya. L’informe, impulsat per l’Observatori de les Arts Escèniques Aplicades i l’Institut del Teatre, se centra principalment en el teatre i la dansa, i també s’hi aborden qüestions relacionades amb el circ o la música. Aprofundeix en l’actualitat de les entitats i institucions relacionades amb aquest camp i ofereix especial atenció als àmbits de la comunitat, l’educació i la salut. En aquest document s’analitzen diversos aspectes de les arts escèniques, com ho són les fortaleses, les debilitats, la creació, les tendències, la difusió, el treball en xarxa… amb la finalitat de proporcionar l’orientació necessària per a les futures activitats de l’observatori. També inclou recomanacions i conclusions adreçades als professionals, i s’exposen tendències observades a la resta de l’Estat i a escala internacional.

Més informació a interacció i també podeu llegir l’informe complet a:
+ Nous entorns de creació i intervenció: informe-diagnòstic de les arts escèniques