Real Time. Comissariar art en temps real

Per Pau Waelder, comissari de l’exposició Real Time i docent del Màster universitari de Gestió Cultural UOC-UdG.

REALTIMEVivim temps accelerats. Una mirada a les estadístiques del trànsit de dades a Internet, el nombre de publicacions en tota mena de formats (texts, fotos, vídeos), la venda de dispositius electrònics, l’ús electricitat i les emissions de CO2 generades per l’activitat a la Xarxa ens enfronta al vertigen d’una sèrie de nombres de nou i deu xifres que no deixen de créixer a gran velocitat. Aquesta acceleració és causa i efecte del fet que la nostra vida quotidiana es desenvolupi en gran mesura a les xarxes socials, en blocs i webs: d’una banda, la facilitat per a compartir continguts fa que cada cop sigui més freqüent publicar coses a la Xarxa; de l’altra, el fet que tothom faci públiques les seves experiències i opinions ens impulsa a fer-ho també. En aquesta continua necessitat de ser present a les xarxes socials i altres plataformes i intervé una particular noció del temps i en concret del temps present. Quan el filòsof Martin Heidegger es planteja la relació entre ésser i temps, empra l’expressió Dasein (ésser-aquí), que vincula amb el que anomena “ser-al-món”. Ser, per tant, és estar en contacte amb el món, ocupar-se i participar en el que ens envolta. No obstant això, avui en dia, gràcies als mitjans de comunicació i la connexió permanent a Internet, aquest món que ens envolta és el planeta sencer.

Exposició Real Time Arts Santa Mònica

Varvara Guljajeva i Mar Canet, The Rhythm of the City (2011). Foto: Gasull. Cortesia Arts Santa Mònica.

Continua llegint